Arbeidstilsynet skal undersøke ulykken på GE Healthcare