Får ikke fortsette å bruke bolig i Lillehavn som fritidsbolig

foto