Flest flyktninger sammenlignet med folketall

foto