Reduserer vannføringen i Mandalselva ytterligere: – Situasjonen er krevende

foto