Endrer deler av kommuneplanen: Skal få like regler i hele Lindesnes

foto