Slipper boplikt så lenge foreldrene bor på gården

foto