Adopsjonsforening: Bufdir bryter politisk uavhengighet ved å anbefale adopsjonsstans