Vil bedre situasjonen for kysttorsken i sør - stenger gyteomåder