Arild Berge (V) mente Venstre kunne prinsipielt ikke gå inn for å ta et grøntområde. Christian Eikeland (Frp) mente at barna var viktigere enn en grønn flekk, mens Solveig K. Larsen (Ap) mente at det måtte være mulig å utnytte den allerede innregulerte tomta til barnehage, tilby den til Trygge Barnehager med eventuelle små justeringer.

- Noe må gjøres, men vi kan ikke ta i fra dem det grøntarealet det finnes, sa Larsen. - Helge Rinden (Frp) mente at ut fra observasjoner fra eget stuevindu så var det kun en dame med en hund som benyttet området. -Hvorfor ikke ta en undersøkelse på hva beboerne i området mener, og ikke velforeningen, undret Rinden.

Peder Johan Pedersen (SV) uttrykte at med all den støy det hadde vært rundt denne saken ved forrige behandling, så ville han holde seg til velforeningens meninger. - En barnehage innenfor regulerte områder var velkommen, og at Trygge Barnehager tilbys det arealet som finnes, og må endre sitt konsept hvis de ønsker den tomten. Dette er en privat barnehage, som selvsagt er ute etter en rimelig tomt, fastslo Pedersen. Anne Christin Høyem (H) mente at det måtte gå an å utnytte arealet med å bygge i høyden.

Ordfører Eli Løite presiserte for planutvalget at dette var en diskusjon omkring regulering, ikke for og i mot barnehage. - Alle partier er enig i at vi trenger flere barnahageplasser i Søgne, det er ikke det saken handler om, presiserte ordføreren da diskusjonen fikk vinkling om for eller i mot at barna skulle få et tilbud i Søgne.