Ragnhild Lomeland (27) ble mobbet av en lærer da hun gikk på grunnskolen. «Historien gjentar seg», sier mor Anne Hilde Lomeland etter å ha sett statistikken over det høye antallet elever som sier de blir mobbet av voksne i Songdalen. Resultatene fra årets elevundersøkelse i Songdalen viser at flere elever blir mobbet av voksne på skolen. I elevundersøkelsen de to siste årene var det ingen som svarte at de ble mobbet av voksne på skolen. I år har 4,4 prosent av syvendeklassinger på offentlig skoler i Songdalen svart at de har blitt mobbet av voksne opptil flere ganger de siste månedene.

Hovedtillitsvalgt, Kristian Espedal Larsen, for Utdanningsforbundet Songdalen og lokallagsleder, Trine Sæther, Utdanningsforbundet Songdalen skrev i et leserinnlegg i Budstikka at det er ikke gitt at tallene i elevundersøkelsen er et uttrykk for at voksne som blir oppgitt å mobbe, har til hensikt å gjøre elever vondt. Skoleeier har, sammen med skolens ledelse og ansatte og gjennom et godt samarbeid mellom skole og hjem, til ansvar og i oppgave å finne ut årsakene til det økte antallet elever som har svart at de opplever mobbing, og hva som ligger bak tallene for elevenes krenkelser. «Alle voksne som jobber i skolen i Songdalen vil barn godt. Tallene er svært alvorlige, og her har vi en jobb å gjøre. Det er helt uakseptabelt at voksne i skolen mobber barn. Vi må bak disse tallene å finne ut hva som skjer, og med hjelp fra skoleeier, skoleledelse og andre voksne ansatte i skolen, skal vi arbeide for å rette opp i dette.»

Alle argumneter på begge sider i kampen om hvem som har rett eller galt om mobbingen, må legges til side. Undersøkelsen dokumenterer at Songdalen kommune trenger en forbedret styrategi for å få slutt på mobbing i skolen. Den må alle stå sammen om.