Sparebank1 vil gi 250.000,- til allmennyttige formål når de flytter inn på Tangvall. Det har blitt vist stort engasjement i debatten om hva pengene burde brukes til.

På Budstikka.com raser debatten om hva pengene burde brukes på. Forslagene inkluderer blant annet skulpturer, skytebane, belysning rundt Kvernhusvannet samt organisering av en natteravnstjeneste.

– Nå kan vi få litt engasjement rundt dette, og jo flere som kan kaste seg på og komme med kreative forslag jo bedre er det. God PR er det også, sier Rolf-Bjarne Lie, ass. banksjef i Sparebank1.

Noen viser større og tydeligvis mer organisert engasjement enn andre. Åros ridesenter har fått usedvanlig mye støtte på nettsidene til Budstikka. For øyeblikket er godt over halvparten av kommentarene angående ridesenteret.

På nettsiden argumenteres det med at både barn og unge bruker senteret, samt at det er positivt og lærerikt å være i kontakt med dyr. Det vises også et ønske om at riding får mer støtte fordi det er en jentesport, og burde støttes på samme linje med fotball som kanskje er en mer typisk ”guttesport”.

Juryen som skal komme frem til hvem som fortjener pengene har enda ikke blitt satt sammen. Målet er å vente på at det har kommet enda flere forslag før det blir startet noen form for vurdering av dem.