Torkjell Tofte, som er leder av arealenheten sier det er foreslått tiltak som slår ut for Søgnes innbyggere.

Gebyr inntektene under Arealenheten foreslås økt med 500.000 kroner.

Husleiene oppjusteres til markedsleie for eiendomsenheten noe som medfører 800.000 kroner i økte inntekter til enheten, men det blir dyrere å leie av kommunen for innbyggerne.

Eiendomsenheten tilføres 250.000 kroner til drift av varmtvannsbasseng.