Roy Fardal har meldt seg ut av Høyre og inn i Demokratene. Laila Elefskaas har meldt seg ut av Sp og inn i Demokratene.

– Det er stor pågang av nye medlemmer, sier Kleppe. Valglisten har partiet ikke ferdig enda.

– Vi har valgt å utsette nominasjonen grunnet veldig stor pågang av nye medlemmer som ønsker å stå på listen til Demokratene for Nye Kristiansand. Både Roy Fardal, Lajla Elefskaas, Sindre Solberg, Olav Homme og flere andre fra Søgne kommer til å få gode plasser på Demokratenes liste, røper Kleppe.

– Hva med Songdalen?

– Vi kommer også til å ha dyktige folk fra Songdalen på listen. Som i Søgne kommer det overraskelser med at politikere fra andre partier med politisk - og erfaring fra kommunestyret har blitt medlem av Demokratene og stiller til valg på vår liste, sier Kleppe.

– Det er svært viktig at ikke Kristiansand som "storebror" i denne tvangssammenslåingen som Demokratene har stemt imot, ikke overkjører og spiser opo Søgne og Songdalen, sier demokraten og ramser opp en rekke ting som det skal kjempes for i Søgne og Songdalen blant annet legevakt, bedre brannberedskap og beholde skoler.

– Hva med de andre bydelene?

– Demokratene skal selvsagt kjempe for rettferdighet for alle innbyggere i Nye Kristiansand uansett hvor de bor, men i en sammenslåingsprosess er det ekstra viktig å passe på at ikke folket i Søgne og Songdalen blir oversett og glemt på rådhuset i Kristiansand, sier Kleppe.