Mandag inviterer KrF i Søgne til møte med stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Samtidig skal partiet gjennomføre sitt nominasjonsmøte.

KrF lover at Grøvan vil komme inn på flere temaer under sitt besøk. De besøkende vil få høre mer om hvordan Grøvan vurderer livet utenfor regjering, men som støtteparti. Videre vil han snakke om partiets kjernesaker, som deler av partiets grunnfjell ønsker at de skal være tydeligere på, i følge pressemeldingen.

Det vil også bli tid til å høre om E39. Grøvan sitter i Stortingets transportkomite, hvor dette er en sak.

Og så skal det handle om Israel.

«Grøvan er formann i foreningen «Israels venner på Stortinget» og vil fortelle også fra dette arbeidet,» skriver lokallaget i pressemeldingen.

De tilføyer at de vil sette av tid til spørsmål og dialog med salen. Møtet finner sted i kommunestyresalen mandag kveld.

Nominasjonslisten før møtet ser slik ut:

1. Torfinn Kleivset (56) vaktmester

2. Sigrun Sæther (41) sykepleier

3. Allen Elle (48) brannvernkontrollør

4. Inge Johan Jenssen (22) Student

5. Solfrid Haugland Led (42) Førskolelærer

6. Helge Engebretsen (61) Lektor

7. Gerd Dalane (54) Førskolelærer

8. Vidar Skartveit (42) Elektroingeniør

9. Jon Dalane (54) Sjåfør

10. Torunn Verdal (71) Pensjonist

11. Roar Tufteland (58) Økonomisjef