Til feiende korpsmusikk fra Søgne skolekorps ble årets Spjotheia-dag gjennomført i et perfekt turvær. Rundt 130 personer hadde tur opp for å markere at Spjotheias dager som kommunetopp nærmer seg slutten.

Teksten fortsetter under bildene.

Bilde 1: Stort publikum: Søgne skolekorps hold konsert for et lydhørt publikum Foto: Frank Solås
Pølser fra grillen: Kjell Svenning serverte som vanlig pølser fra grillen

Etter at velforeningens HMS-ansvarlig Asbjørn Langenes hadde format turfolket om viktigheten av å ta med seg søpla hjem etter tur, var det tid for utdeling av årets Turpris og er på 5.000 kroner. I år gikk denne prisen til Søgne Skolekorps. I sin tale la sportslig leder i Spjotheia Vel vekt på viktigheten av korpsmusikk, spesielt i forbindelse med feiring av nasjonaldagen.

For alle aldergrupper

Som vanlig var det stor spenn i alderen på de besøkene. Imponerte gjorde de to 85-åringene Gerd Hansen og Sonja Solås som viste at alder er ingen hindring for en tur på Søgnes tak. Yngst var denne gangen Marvin Svenning Pettersen som i en alder av kun 7 uker muligens er tidenes yngste besøkende på Søgnes høyeste topp. Som vanlig satte turfolket pris på gratis pølser fra spjotheia-grillen, hvor i overkant av 200 pølser i brød ble fortært i finværet.

Yngst og eldst: 7 uker gamle Marvin Svenning Pettersen ( med pappa Magnus Pettersen) flankert av Sonja Solås (til venstre ) og Gerd Hansen. Foto: Frank Solås