I et tidligere formannskapsmøte uttalte Kjetil Aasen (Sp) til Ida Grødum (H) at de to var på forskjellige planeter hva eiendomsskatt angår. Han er overbevist om at det er eneste utvei for at Songdalen skal klare å bygge ny skole, mens Grødum mener at å øke eiendomsskatten er kun "en fis i havet".

Budstikka samlet de to til en prat om eiendomsskatt i Meanderen på Songdalen rådhus.

– Vi er en lavinntektskommune. Eneste måten vi kan klare å få finansiert en skole er å øke eiendomsskatten. Om vi øker den fra to til fire prosent er ikke avskrekkende, men da får kommunen penger til renter og avdrag. Vi har kun innbyggerne å lene oss mot, forklarer Aasen og kommer med følgende melding:

– Jeg ser helst at vi innfører økt skatt allerede nå, så kan disse settes av til arbeidet med ny skole kommer.

Grødum avviser dette konsekvent. Øke eiendomsskatten er fullstendig uaktuelt.

– Vi har allerede en skole på Rosseland. Nå må vi se på hva vi har og bruke de pengene vi har på best måte. Ikke innføre mer skatt, sier Grødum.

Hun mener at Rosseland er et godt utgangspunkt med en allerede eksisterende skole som er populær, utbedre skolen med det som er nødvendig for å gi barna en god skole.

– Dette har sammenheng med kommunereformen. Når vi nå sa nei til sammenslåing, er dette en konsekvens. Da hadde vi kunne bygge skole på Nodeland, og Finsland skole ville vært fredet. Nå står vi alene og må klare oss med det vi har, og da kan det få konsekvenser. Også for ungdomstrinnet i Finsland, sier Grødum.

Akkurat når det gjelder kommunesammenslåing følger Aasen tanken til Grødum.

– Hadde vi kommet i en større kommune ville ikke dette problemet blitt som det er blitt, jeg er enig at det får konsekvenser å stå alene. Som for eksempel økt eiendomsskatt, kun til investering, men vi kommer ikke forbi det, fastslår Aasen.