- Jeg skal begeistre og betrygge, så får dere drive poliikk, sa Fuglestveit som beskrev planene med Kunstsilo med sambruk med Kulturskole og Vest-Agder Fylkesmuseum.

Med ekte begeistring fortalte han om innhold, samspill og samhandling. Om siloen som ble bygd i 1935 og er så spesiell av tegningen ligger på Nasjonalmuseumet.

Med innlevelse fortalte han om et nytt prosjekt som er kalt Kunst og kuling, for det blåser godt på toppen. Her skulle stå skulpturer, folk kan holde seg fast i dem, skape noe som utnytter at det er vindfullt.

Spesielt opptatt var han av at det går ikke an å oppleve noe lignende andre steder i verden. Verdenspressen følger med. Da de var og så på restauranten Under la de også inn et besøk på SKMU for å høre om planene.

– De følger med på dette for det er unikt, fastslo Fuglestad som mente at begeistringen må tas med i vurderingen.

Aldri i museum

I Norge er det cirka 60 prosent som aldri går på museum i følge Fuglestad. Det betyr ikke at det ikke vil komme besøkende på Kunstiolen.

- Vi må bli aktuelle for det som folk er opptatt av i livet. De fleste museum har noe å øve på der, etter min mening, sa han og spilte inn samarbeidet med Uia, flere arbeidsplasser og hvordan Norge ligger etter i forskning av kurs. Noe Kunstsiloen med samarbeidspartnere vil endre.

KrF-politikerne Arne Skraastad og Terje Imeland lytter til budskapet fra adm. direktør for Sørlandet Kunstmuseum. Foto: Anne Lise

Digitalt

- Jeg kommer fra en bransje som er på et helt annet sted når det gjelder å utnytte digitale løsninger. Vi skal gjøre noe med den digitale transformasjonen av kunst. Hvordan nå det unge publikum som er født digitale? For å skape interesse må en få noe unikt, noe både barn og unge, også eldre ønsker å se. Komme tilbake til. Cruisturister som ser bygget og bare må der, folk som kommer med fly og kan ta en elektrisk båt fra en brygge på Kjevik direkte til Kunstsiloen og i tillegg oppleve hele Odderøya med det mangfold av proffe og amatøre kunstnere.

– De som er interesserte i kunst og kultur legger igjen dobbelt så mye penger som de som reiser for natur, fortalte han.

Besøksutvikling

– 150 000 gjester per år i museumet. Et tøft mål, men ikke umulig. Noen andre har klart det. Hvorfor ikke se på åpnngstider. Alle museum er åpent på dagen. Vi har testet ut langåpent på onsdag, det har ført til at andre kommer på museumet. Kilden har åpent etter fem, vi må ha åpent når folk vil inn, fortsatte han. For å få folk til å komme, må det også være mye aktivitet.

- Vi må ha en aktivitet som gjør at dere får lyst til å komme, sa Fuglestad og henviste til Århus som har en million besøkende. De har skapt noe unikt, før var antallet 60 000 som kom.

610 millioner

Totalprisen for å få Kunstsiloen i Kristiansand til å bli en verdensattraksjon er på 610 millioner. I tillegg kommer årlig drift.

18. og 19. juni tas det stilling til økning av driftstilskudd. Åtte millioner fra Kristiansand kommune og 7,4 millioner fra Vest-Agder fylke.

– Det er det vi ber om. Kulturstyret i Kristiansand vedtok det i går. Eksterne skal sikre tallene våre, det er en gave t eksterne aktører ser på dette, finansiert av andre.

- Vi er klar til å begynne til høsten hvis dette går i orden.

Applaus

Kommunestyresalen er ikke det stedet hvor det oftest blir applaudert, men kommunestyremedlemmene satte spontant i gang applaus da innlegget var klart og spørsmål kunne stilles.

I motsetning til da Fuglestad var i Søgne kommunestyre, hvor Christian Eikeland (Frp) hadde en kommentar, var det mange som rakk opp hånden i Songdalen.

– Spennende presentasjon og tøft prosjekt. Det virker litt tøft å få inn 150 000 mennesker. Billettinntekter er en kilde på inntektsiden. Er det til ordinære billettpriser? ville Terje Imeland (KrF) vite.

- Nei, det er en sammensetning.  150 000 er det totale besøket, 120 000 som betaler. 12,8 mill i billettinntekt. Inntil fem millioner dekkes de første fem årene. Dersom vi ikke klarer det, så har vi en garanti og en bunnplanke i inntektene, betrygget Fuglestad.

Kjetil Åsen (H) var begeistret.

– Dette er muligheter, det er en gave som vi får. Vi skal betale 8 prosent. I starten tenkte jeg at dette er noen rare greier, men hvis en setter seg inn i det, så  ser en at dette er ikke dumt for kommunen, sa Aasen.

Helge Stapnes (Ap) er fylkespolitiker og skal ta stilling til tilskuddet.

- Det har gått noen kuler varmt i Ap-fylket. Jeg regner med at det går bra i Fylkestinget også, men rapporten som kommer er interessant, sa han også.

– Jeg vil komme mere til Songdalen, utbrøt Fuglestad over spørsmålene som langt fra var negative, men spurt av nysgjerrighet og begeistring.

Reidar Heivoll (Sp) mente at noen motforestillinger måtte Fuglestad tåle.

Prosjektet er spennende selvfølgelig. Frykten i det partiet jeg tilhører, det er nyhetens interesse er forbi og vi er tilbake til hverdagen og skal fordele midler til barn og unge, lag og forenninger i en stor kommune. Når de fem årene er forbi, der er utfordringen. Nå skal ikke vi være med å beslutte noe, men de som havner i bystyret i Kristiansand vil måtte ta stilling til dette, sa Heivoll.

- Vi kan justere aktiviteten. Får en svikt så er det bevegelsesmuligheter. Vi må ha troen, repliserte Fuglestad.

– Du er en god selger, fastslo Anders Ramsland (H) som ville vite om en kune risikere at at museumet en dag står uten samlingen til Nicolay Tangen.

Yngvild Molaug Haugen (Ap) noterer og kom som vanlig med treffende sitater. Foto: Anne Lise Riseng
Anders Ramsland mente at Reidar Fuglestad er en god selger. Foto: Anne Lise Riseng

- Vi har evigvarende dispensasjonsrett, hvis vi ikke vil ødelegge eller brenne det opp. Vi skal låne ut, vi skal låne inn. Vi skal passe samlingen, som om den var vår. Vi må være grovt uaktsomme hvis vi skal stoppe den avtalen, betrygget han igjen.

Hedenstad: Det viktigste er muligheten til samarbeid med anleggene rundt seg. Bytte på godene, det er viktig. Vi har korte avstander i området her. Jernbane og buss og innover i tiden.

Siterte Bibelen

Yngvild Molaug Haugen (Ap) var i møtet som vararepresentant. Hun pleier å ha fargerike innlegg og unnslo seg heller ikke denne anledning.

- Det jeg sitter igjen med er en takknemlighet at noen vil gi bort samlingen. Jeg samler selv, jeg gir dem ikke vekk, det kommer ikke på tale., startet hun og innrømmet så at hun syns det er grusomt kjedelig på museum i den form de er i dag.

- Jeg synes det er grusomt kjedelig på museum. Jeg har blitt tilsnakket for at jeg gikk for nærme bildene, sukket hun.

Det museumet Fuglestad tegnet et bilde av fant hun faschinerende og mente at det betyr mye for den oppvoksende genereasjon.

– Du har gjort et grundig arbeid, så min frykt for at andre ting skal lide nød, den frykten har du tatt bort, sa Molaug Haugen og siterte Jesus da han var på besøk hos Marta og Maria. Marta strevde og strevde, mens Maria la seg ned foran Jesu føtter og lyttet. Marta ble litt irritert for dette. Da sa Hesus, Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne, sa Molaug Haugen og avsluttet: - Maria valgte kunsten.

Innlegget ble godt mottatt og innspillene ble avsluttet av Jan Erik Tønnesland (Ap) som mente at slik dette ble formidlet ville en som aldri har vært på musem få lyst til å dra dit.

– Jeg får lyst til å dra dit, sa Tønnesland som innrømmet en viss bekymring i forhold til tall, budsjett og besøkstall.

- Bare kom på besøk, dere er hjertelig velkommen, inviterte Fuglestad.

Gjennom sommeren vil Sørlandet Kunstmuseum vise smakebiter av noe av kunsten som kommer i Kunstsiloen, hvis bystyret sier sitt endelige ja i juni.