– La meg forsøke å svare på noe av dette. Først ved å si at selv om det kan vise seg å være lovlig, så er det ytterst unødvendig. Så til litt detaljer. Grensen for fri jakt på sjøen er helt inn til land, med andre ord er det forbudt å skyte dyr som står på land med mindre de har grunneiers tillatelse. Utover dette heter det seg at man ikke skal jakte i og rundt boligområder. Mener regelen er 1km, men usikker på om dette er nedfelt i lov. Hytter og spredt bebyggelse teller ikke, da hadde sjøfugljakt blitt vanskelig. Ellers vil en gummibåt som slepes av en motorbåt betegnes som en del av motorfartøyet, og det er etter min mening en klar omgåelse av loven som er såpass spekulativ at det neppe ville holdt i retten. Hadde jeg som naturoppsyn opplevd det du beskriver, ville personen blitt fratatt våpenet og anmeldt. Så ville juristene fått en mulighet til å kikke på saken. Når dette er sagt, så er jakta på sjøen så fri og åpen at den vil komme i konflikt med hyttefolk innimellom, men jaktformen er viktig og svært bra for rekrutteringen, så det må man til en viss grad akseptere. Den er svært verdifull for de med begrensede midler og tilgang, men det må være lov å bruke huet, skrev han i kommentarfeltet til saken på bsnett.

Halvorsen utdyper at selv om dette er en sak som mest sannsynligvis ville blitt anmeldt om oppdaget, vil denne saken ikke bli tatt videre. Han advarer videre om at det vil bli kontroller relatert til sjøfugljakt i høst, og minner om regler som blyforbud, to skuddsregelen og forbudet mot å skyte dyr på land uten grunneiers tillatelse.