19. januar åpnet en ny utstillingen vandreutstilling "Hvem er jeg?" på Søgne Gamle Prestegård. Den handler om portrettkunst og er i regi av Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

bsnett møtte konservator Karl Olav Mortensen da han hang opp og plasserte de ulike portrettene. Han tok bsnett med på en omvisning. En skulptur av Gunnar Torvund hvor øynene på damehodet følger deg hvor du beveger deg i forhold til skulpturen er i utstillingen. Samtidens fotokunst kan oppleves eller mer fornemme portretter fra forgangen tid.

SKMU ønsker med denne vandreutstillingen å rette fokus på portrettgenren, en genre som med økende grad av selveksponering via mobilkameraer og sosiale medier er mer aktuell enn på lenge. Kunstnere har opp igjennom historien jobbet med portretter på ulike måter som har gjort genren til en mangslungen reise i fremstillingen av enkeltpersoner.

Utstillingen er en del av Den Kulturelle Skolesekken og over 800 skolelever skal besøke utstillingen  i perioden 19. januar til 12. februar. Utstillingen er også tilgjengelig for andre interesserte i ukedagene.

– Vi vil med dette få fram de ulike retninger innen portretter, her er alt fra realistiske portretter til abstrakte. Spennende er også fotokunsten som nå er en akseptert kunstart, sier Mortensen.

Utstillingen viser verk fra SKMUs samling av blant andre Olaf Isaachsen, Alfredo Andersen, Edvard Munch, Dagfin Kjølsrud, Henrik Lund, Erik Werenskiold, Edvard Vigebo, Jon Løvøen, Mette Tronvoll, Torbjørn Rødland m.fl.

Se noe av utstillingen i bildeserien.

Konsevator ved Sørlandets Kunstmuseum, Karl Olav Mortensen.