I kommunestyrets møte torsdag kveld var det en sak som ble debattert i det lange og det brede. Det var om politiske møter skal lagres i en eller seks måneder slik at folk også kan gå inn i etterkant å se hva de forskjellige representantene ytrer fra talerstolen. Per i dag overføres møtene, med unntak av Tjenesteutvalgsmøtene direkte, men blir ikke lagret. Rådmannens forslag var å lagre til neste møte, altså en måned. Egel Terkelsen (Frp) la fram forslag på seks måneder.

Fra rådmannen ble det sagt at lagring i seks måneder ville gi en økt kostnad på 90 000 kroner i året. Det fikk Yngvar Monstad (MDG) til å reagere.

– Jeg legger her og nå inn et anbud om å lagre disse filene for mindre enn 80 000, på min mobiltelefon, formidlet Monstad med et smil. Han stilte seg undrende til at det med dagens teknologi ville ha en så høy kostnad.

Det forundret flere at prisen for å lagre kommunestyremøtene samt utvalgsmøtene ville få en prislapp på rundt 90 000 kroner.

– Prisen avgjøres av hvor mange som benytter seg av det. Det er lagringskapasiteten som koster, men dette er et estimert tall gjort av vår egen IT-avdeling, formidlet fungerende rådmann Gustav Skretting.

Lang debatt

Det ble mange innlegg fra talerstolen. Debatten angikk politikerne selv, og da ble det som Terkelsen uttrykte det, en god gammeldags debatt.

Bjørn Egeli (Ap) kunne ikke fatte og begripe ikke at møtene skal lagres utover en måned slik rådmannens foreslo.

– Tretten hørte sist. Jeg tror ikke folk flest avsetter tid i en høytid for å sitte å se på politiske møter et halvt år tilbake. En skal ikke fleipe med dette, men jeg har problemer med å forstå at noen har behov for å se et kommunestyermøte eller utvalgsmøte utover en måned etter, mente Egli.

Bernt Daland (Frp) var av en annen formening.

– Jeg synes det er fantastisk at folk kan få vite hvorfor falt de ned på dette vedtaket. Jeg anbefaler sterkt at Terkelsens forslag blir støttet.

Oscar Lohne (H) mente at det gikk an å gå for en måned, deretter evaluere om et år.

Tjenesteutvalget

Flere stilte spørsmålstegn med hvorfor ikke Tjenesteutvalget overfører sine møter. Leder av utvalget Christian Eikeland (Frp) forklarte at i det utvalget var det mange nye, og at man følte seg utrygg og ukomfertabel når det som ble sagt gikk direkte på lufta. Han ønsket å respektere utvalgets medlemmer.

– Grunnen til at Tjenesteutvalget sa at de ikke ville gjøre som de andre og gå på kameraoverføring var nye politikere. De skulle bli litt mer trygg og varme i trøya. Det er hovedgrunnen, jeg er for at det sendes, men vil ikke at en overføring skal begrense debatten, sa Eikeland som også støttet lagring på seks måneder.

Dette forbauset representanten Egeli.

– Jeg er overrasket over Christians argumentering. De må først bli erfarne før de skal være åpenhet. Det forundrer meg.

Må kvalitetssikre

Jan Stubstad (H) kunne forteller politikerne at når en sender på lufta bør det være en som følger med og kvalitetssikrer.

– Jeg har fulgt med hjemmefra på utvalgene. Mikrofonene er dårlig. Ikke minst plan og miljø. Det er ofte at to trykker samtidig. Den som ikke snakker virker. Vi må ha kvalitetskontroll mens møtet går. Sett flere ganger at videoen snurrer i pausen og jeg hører ting som blir sagt som på ingen måte skulle vært på lufta, fortalte Stubstad som også reagerte på kostnaden med dagens teknologi.

Daland mente at lang lagringstid betyr å vise åpenhet i praksis.

– Vi har investert i nytt kamera, hvorfor skal vi ikke bruke det vi har investert, spurte Terkelsen.

Lagrer en måned inntil videre

Etter ytterligere meningsytringer endte det opp med at Søgne kommune skal begynne å lagre kommunestyremøter, formannskapsmøter, plan- og miljøutvalgsmøter og møter i Tjenesteutvalget i en måned.

Monstad (MDG) sitt forslag om at administrasjonen skal innhente anbud på sending- og lagringskostnader innen to måneder. Når politikerne vet prislappen skal de ta endelig stilling til hvor lenge møtene skal lagres.

Godt var det at lagring ikke ble foretatt i septembermøtet, for hvis rådmannens estimerte tall er riktige, ville det kostet flesk.