Før kontrollutvalgsmøtet for Søgne, skal de tre kontrollutvalgene i Søgne, Songdalen og Kristiansand ha felles møte på Songdalen rådhus onsdag morgen. Like etter setter Søgne Kontrollutvalg seg sammen i ekstraordinært møte. Saken til behandling er årsrapporten fra varslingsmottaket.

Ny varsling

Det var utvalgsmedlem Per Gunnar Salomonsen (SV) som ba om en redegjørelse fra Revisjonen vedrørende en ny fersk varslingssak i sist utvalgsmøte. Møtet ble lukket og utvalget vedtok at utvalget ønsket å få varslingsmottakets årsrapport fremlagt i neste møte, samt at det blir gitt en redegjørelse for oppfølgingen av de konkrete varslingssakene.

Fem varslingssaker

Det er sendt ut to årsrapporter, en offentlig og en unntatt offentligheten. Sistnevnte er kun sendt til utvalgsmedlemmene. I følge den offentlige årsrapporten er det behandlet fem saker i 2018. Her beskrives første varslingssak som gransking av påstander om ordfører. Dette ble i tidligere møter presisert av daglig leder for Revisjonen, Tor Ole Holbæk at det var opprinnelsen til påstander som skulle granskes ikke ordfører. Det er også blitt sagt av varslingsmottakets leder, økonomisjef Børre Andreassen, at det ikke var gransking av ordfører.

Videre er det et avvik i Skole og omsorg, samt tre anonyme varslinger i Helse og omsorg. Det er disse kontrollutvalget vil gå dypere inn i for å se om varslingsmottaket har fulgt rutinene hvor det står klart at det skal også være legalt å varsle anonymt.

Alle fem sakene er avsluttet i følge rapporten. Det ble i siste kontrollutvalgsmøte kjent at minst en av de anonyme varslingssakene var avsluttet etter et brev sendt til alle ansatte i enheten, fra kommunalsjef for Helse og omsog. I brevet står at hvis ikke vedkommende gir seg til kjenne, blir varslingssaken avsluttet. Så har ikke skjedd og saken avsluttet.

Åpent

Kontrollutvalgsmøtet er åpent for allmennheten, men kan lukkes hvis utvalgsmedlemmene finner det nødvendig av personlige hensyn.