Nå leter helselaget etter flere og nye som vil være med å drive laget videre til, og bidra til trivsel for gammel og for ung. Nye tider gir nye muligheter!

Torsdag 15. september kl. 18.30, blir det møte i kantina i Rådhuset.

Det blir informasjon om hvem Nasjonalforeningen for folkehelsen er, og arbeid i helselaget før, nå og fremover.

Nasjonalforeningen Greipstad helselag har i mange år driftet hyggetreff på Songdalstunet og kiosktralle, og seniordansen som nå har holdt på i 25 år! Tidligere var det «dametrim», og fra i fjor er representanter fra helselaget med som Aktivitetsvenner i samarbeid med demensomsorgen i kommunen.

For de yngre har laget sørget for Petter Puls til skoleklasser, som har vært Nasjonalforeningen sitt undervisningsopplegg. Og til hoppetaukonkurransen Hopp for hjerte som er en landsdekkende hoppetaukonkurranse for 4. – 7. klassetrinn.Kanskje er det noen som har et håndkle eller to påsydd helselagets logo de har fått som nyfødte?

Noe av arbeidet har helselaget drevet alene, noe i samarbeid med andre lag, men i senere tid er aktiviteten redusert.

– Vi har tro på at 2016/2017 kan være året for fornyelse og ny giv! For å få det til, leter vi etter personer som har lyst til å engasjere seg for å gi barn, ungdom og voksne nye, gode tilbud i nærmiljøet. Det kan være relatert til kosthold (kurs; f. eks), eller ulike former for fysisk aktivitet. Eller kanskje skape møteplass for en/flere befolkningsgrupper?, skriver Greipstad helselag .

– Vi ønsker også finne noen som vil bidra til aktivitetstilbud til personer med demens. Som del av Nasjonalforeningen for folkehelsen er målet for helselaget å drive forebyggende arbeid både for hjerte- og for hjerne, og ha alle aldersgrupper i befolkningen som mål. Har du tanker om noe det kan vært kjekt å starte opp som kan passe inn her, eller er interessert i å høre mer, så hjertelig velkommen til møte på rådhuset, skriver helselaget videre.

Møte arrangeres i samarbeid mellom Nasjonalforeningen i Vest-Agder og Greipstad helselag.