Alle ansatte er nå på plass. Daglig leder Åsa Lindholm forteller at det er etablert 20 nye arbeidsplasser i Songdalen i forbindelse med mottaket.

Onsdag ettermiddag tok Budstikka en impulsiv tur til Birkelid sammen med ordfører Johnny Greibesland, rådmann Kjell A. Kristiansen og politiker Kjetil Aasen (Sp).

Lindholm og Jan Ivar Lorentzen fra Link AS ga gjerne en omvisning og fortalte om hvordan mottaket er organisert. Lorentzen er kommet for å bistå Lindholm i oppstartsfasen.

- De første kommer med tog til Kristiansand torsdag, vi regner med at innen fredag kveld er alle kommet. Totalt 53 stykker, forteller Lindholm.

Når vi kommer på besøk sitter hun sammen med Lorentzen for å få turnuskabalen til å gå i hop.

– Det er fire skift i døgnet. Mottaket er heldøgnsbemannet, forteller de videre.

Lorentzen sier at det som er litt spesielt er at to av de som er ansatt har tidligere vært asylsøkere bosatt på Birkelid.

- Nå går de fra integreringsstønad til fast jobb, sier han.

Flere av de som har fått arbeid på mottaket har selv vært asylsøkere.

– Det tror jeg er veldig viktig. Vi har ansatt folk fra Songdalen, Søgne og Kristiansand. Det er kvalifisert personell, og vi gleder oss til samarbeidet, sier Lindholm.

Samarbeid er nemlig et nøkkelord, og fredag skal det være et felles møte med Frivilligsentralen i Songdalen, Songdalen kommune, Røde Kors, Politiet og mottaket. Her skal man lage en samarbeidsplan.

– Vi har møtt en utrolig hjertevarme fra frivillige, folk som ringer og spør om de kan bidra. Brannmannskap fra Søgne har vært her og sier de vil gjerne lære de som bor her om brannvern. Det virker helt fantastisk, sier Lindholm.

- Det skal du vite, det var et enstemmig kommunestyre som sa ja til dette mottaket. Dere er hjertelig velkommen, repliserte ordføreren.