Trafikkulykke på E 39

Uhellet inntraff på E 39 øst for Mandal, like ved avkjørselen til Aurebekk. Foto: Idar H. Lamo