En forbipasserende fikk et visittkort av smittevernambassadør Christian Øvervoll (t.v.). En forbipasserende fikk et visittkort av smittevernambassadør Christian Øvervoll (t.v.). Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Kommunen oppretter egne smittevernambassadører