Mangler 14.000 ansatte nasjonalt – ingen ledige jobber lokalt