foto
Stadig på jakt etter nye funn: Bjarne Uleberg bruker store deler av fritiden på å søke med metalldetektor. Foto: Jens Saanum Bessesen

– Finner man en sølvring er alle timene glemt