Anbefaler ny veikorridor mellom Mandal og Lyngdal

Her skal veien gå: Illustrasjonen viser den 26 kilometer lange korridoren som Nye Veier foreslår å realisere ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst. Foto: Nye Veier