Frisklivssentralen starter opp: Gjennom et nytt lavterskeltilbud er Dagmar Lia og Ane Berg Bentsen er klare for å hjelpe mandalitter som ønsker å endre levevaner. Frisklivssentralen starter opp: Gjennom et nytt lavterskeltilbud er Dagmar Lia og Ane Berg Bentsen er klare for å hjelpe mandalitter som ønsker å endre levevaner. Foto: Signe Marie Rølland

Vil hjelpe folk til å holde seg friskere