Rådmannen måtte trå inn i anskaffelsessak i Grimstad

foto