Flere fikk kjøreforbud under Statens vegvesens kontroll

foto