Fra venstre Idar H. Lamo, Anna Larsen, Marina Larsen og Yngvil Granly. Fra venstre Idar H. Lamo, Anna Larsen, Marina Larsen og Yngvil Granly.

Søstrene Larsen gjester Best i test