foto
Svinør og Åvik. Svinør var i seilskutetida en viktig uthavn og det største losdistriktet på Sørlandet, med 20 faste loser. På fastlandssiden finner vi tettstedet Åvik. Foto: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Uthavner med historisk sus