Frisk ferie ved fyret

Fyrfeberen brer seg blant sommerfolket. Stadig flere velger nemlig å bruke litt av ferien sin ved de mange fyrene langs Sørlandskysten.