foto
Kjell Olsen, pensjonert fyrvokter fra Lindesnes fyr, har nå som hobby å merke turstier og utsiktspunkter på Lindesneshalvøya. Foto: Elisabeth Seland

Lindesneshalvøya er mer enn bare fyret: Et vell av flotte turstier