To lokale sølv i landskretsstevnet i feltskyting

foto