MK-treneren ga laget en skikkelig skyllebøtte

foto