Giv Akts nye trener: – Jeg rykker heller ned enn å endre spillestil