Wærenskjold med sesongens beste prestasjon i «spurternes VM»

foto