MK med svak generalprøve før første offisielle kamp på halvannet år

foto