Sport

Firedoblet medlemstallet under pandemien

Gustav Steimler er styreleder i Søgne og Mandal Basketballklubb. De har opplevd stor økning i antall medlemmer under pandemien. Foto: Elin Østraat