foto
Liv Auestad trappet ned etter løpet i nærmeste søledam. Foto: Julie Johansen

Feiret målgang med et bad i søledammen