Tatt ut til ny landslagssamling: – Hun har tatt store steg det siste året