Ole Ellefsæter er død: Gullgutten ble både sanger og «uteligger»

foto