Søren med råsterk triumf i tysk firedagersritt

foto