En leser, C. Qvale, er meget sint over at jeg beskriver terrorangrepet på Israel 7.10.23 som å være like ille som holocaust. Hun tror tydeligvis at det gjelder antall henrettede – det gjør det selvsagt ikke, 6 mill mennesker vs 1200 her sammenlignes ikke og enhver rimelig leser forstår dette. Men bestialiteten i terrorangrepet er faktisk verre enn noe vi kan sammenligne med. For den som orker å se Hamas’ egne videoer eller lese åpne, etterrettelige kilder, finner man grusomheter man ikke trodde var mulige og som jeg ikke skal gå i detalj på her. Men verre sadisme finnes neppe. I tillegg er barn, gamle og syke tatt som gisler, en annen grusomhet.

Terror kan aldri forklares, eller enda verre, unnskyldes, med urettferdig politikk, slik resten av artikkelen til Qvale ser ut til å gjøre, for den handler om hvor ille Israel er. Men uansett hvor uenig man er med Israel i alt som gjelder konflikten med palestinerne, med bosetninger, grenser, levekårsforskjeller – er det ingenting som kan rettferdiggjøre eller unnskylde terrorisme. All politisk uenighet må løses gjennom politiske prosesser, og selvsagt finnes det ingen annen vei enn en politisk løsning mellom disse to naboene som alltid vil bo i samme nabolag. Israel har rett til å bestå som stat – med mindre man er enig med Hamas, da – og palestinerne må ha sin egen stat. Ingen av partene forsvinner, de MÅ bo sammen og får ingen sikkerhet før de klarer det.

Terrorangrepet krever imidlertid at Israel må sikre seg mot at dette skjer igjen. Det krever at den militære evnen til Hamas ødelegges mest mulig, dvs. tunnelsystemet under sivile bygninger som er opptil 500 km langt. Hamas hadde et militært sett meget sofistikert angrep på Israels grense den 7.10, med droner som tok ut vakttårn og jammet all elektronisk kommunikasjon, 3000 missilangrep som satte det berømte Iron Dome luftforsvaret delvis ut av funksjon pga mengden, og rambukker gjennom grensegjerdet på mer enn 30 steder samtidig, i tillegg til luftinnsatte tungt bevæpnede terrorister. Alt dette skjedde helt overraskende, noe som er nesten ubegripelig når man vet at Israel har det vi trodde var verdens beste etterretningssystem, Mossad og Shin Bet. Slike angrep krever mye trening og planlegging, men ingenting var kjent på forhånd.

Dette betyr at Israel må eliminere denne trusselen mest mulig. Men å gjøre dette er ekstremt vanskelige og nesten umulig, gitt at sivile skal skjermes for krigshandlinger. Det er en katastrofal tilstand for sivile på Gaza; jeg kjenner selv palestinere som har mistet mange familiemedlemmer i bombing av bolighus, og det i sør der vi hadde evakuert. At Shifa og andre sykehus brukes av Hamas, er slått fast av amerikansk UD og andre kilder, og det er djevelsk smart, gitt beskyttelsen sykehus har. Men Israel må likevel sørge for trygghet for pasienter og ansatte, og kan ikke kutte strøm og vann. Det har man foreløpig ikke gjort, noe USA og resten av vesten kritiserer dem for, med all rett.

Hamas er en terrororganisasjon som bryter alt av regler og bringer sadisme til et nytt nivå. Israel har rett til selvforsvar og må eliminere denne trusselen, som er stor og reell. Men mens Hamas bruker sivile som gisler og sin egne befolkning som skjold, må Israel følge folkeretten og verne sivile, noe de hittil ikke har lykkes særlig med.

Dette er fakta. Ens politiske synspunkter på konflikten er irrelevante i forhold til dette.

Janne Haaland Matlary