Mobbing kan skje på mange måter, både fysisk og psykisk, men for de som blir rammet, kan det gi sår i kropp og sinn som kan prege et menneske for resten av livet. Det var derfor utrolig trist at de tre jentene fra Lillesand som er blitt mobbet i hele oppveksten tapte saken i retten mot kommunen. Det er ingen vinnere i en slik tragisk sak.

Jeg er veldig bekymret over at de siste nasjonale undersøkelsene viser økende mobbing i skolene, også i Agder. Det er i grunnskolen det har økt mest, men det har også økt på de videregående skolene i Agder. Dette viser» Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring i Agder 2023».

Det er færre som gjennomfører og består videregående opplæring og Oppvekstombudet viser til at de får flere henvendelser. Mange av dem gjelder mobbing og utrygghet i skolehverdagen. Særlig bekymringsfullt er det at det ikke lenger er noe «fristed» i våre dagers digitale samfunn. Mobberen er bare et enkelt tastetrykk unna.

Som fylkestingsrepresentant for SV og medlem av Hovedutvalget for oppvekst og folkehelse tar jeg denne kvalitetsmeldingen på dypeste alvor. Her må det settes inn tiltak.

Følgende bør prioriteres:

  • En styrking av skolehelsetjenesten i samarbeid med de enkelte kommunene

  • Synliggjøring av Oppvekstombudet i Agder, også digitalt

  • Innføring av mobilhoteller på alle videregående skoler i fylket

  • Bevisstgjøring av elever i samarbeid med skolenes elevråd

  • Økt satsing på tiltak som skaper gode relasjoner mellom elever, som «VIP-makker»

  • Økt voksentetthet spesielt på skoler med høye elevtall

  • Kanskje det aller vanskeligste, men derfor det viktigste: være en god støtte for de som melder fra om mobbing og trakassering. Målet må være at ingen skal lide i stillhet!

Sølvi Gjerdal Thomassen,

fylkestingsrepresentant SV

Mobberen er bare et enkelt tastetrykk unna.