Lindesnes avis og redaktør Siri Wichne Pedersen har 03.05.24 en leder med tittelen «Alle utenom rødhårete russ skal føle seg inkludert». Denne kan vi ikke la stå uten kommentar. Tonen i lederen oppleves moralistisk og nedlatende, og redaktøren avslutter fyndig med at hun nå har «veiledet» russen 2024!

Utgangspunktet for denne lederen er en av 100 russeknuter, hvor man får et hårstrå i dusken hvis man i løpet av russetiden har sex med en rødhåret person. Dette faller åpenbart redaktør Wichne Pedersen tungt for brystet.

Avisen og redaktør Wichne Pedersen leverer altså en moralistisk preken rundt en av 100 russeknuter, og konkluderer med at russen bare snakker om inkludering, men ikke utøver inkludering i praksis. Dette til tross for at ingen har fått noen tilbakemeldinger om at personer med rødt hår føler seg ekskludert. Det fremgår også av artikkelen om russeknuter som ble publisert tidligere i den samme Lindesnes avis.

Redaktør Wichne Pedersen mener at russen nå må få kyndig veiledning av voksne. At eldre ikke er helt fornøyd med ungdoms være- og handlemåte er ingen nyhet, ei heller at det påberopes at ungdom må veiledes av eldre for å bli gode nok. Det er ingen som er uenig i at man som 18-19-åringer ikke har mye å lære. Nedlatende belæring er likevel neppe veien å gå, snarere dialog.

Mandalsrussen 2024 har inkludering som en hovedfane for vårt år som russ, og nå for den russetiden vi er godt i gang med. Vi har hatt flere gode, morsomme og samlende aktiviteter gjennom hele året, og vi har fått gode tilbakemeldinger både internt i russekullet og fra samarbeidspartnerne våre. Dette er ifølge lederen bare prat – dette russekullet er egentlig en ekskluderende gjeng. Det er en betegnelse vi tar stor avstand fra.

Vi skal fortsette å holde inkluderingsfanen høyt og hvis russeknutene er indikasjon på inkluderingstemperaturen, så stiller vi spørsmål ved at en av 100 russeknuter er tilstrekkelig til å si at russen ikke mener noe med å fronte inkludering. Vi vil gjerne trekke frem at flesteparten av russeknutene er artige og også gagner andre, for eksempel er gjemsel på Ikea neppe skadelig for noen, men veldig morsomt for de involverte. I tillegg er det hyggelig å hjelpe en eldre person med handling, bestille og betale pizza for en man er glad i, dele ut russekort til barn på sykehus i edru tilstand eller å melde seg som blodgiver. Vi kan forsikre at dersom noen hadde meldt tilbake at de opplever denne knuten som ubehagelig eller ekskluderende, så hadde vi selvsagt fjernet den!

Russen 2024 har i tillegg lagt til rette for at alle kan være med å feire, selv om man ikke er på bil eller buss, gjennom samlinger på Gismerøya, fotballkamp på Vassmyra, og vi har engasjert foreldrene våre til å være natteravn på arrangementene for å sikre ivaretagelse av de som trenger det.

Mandal russestyre 2024 opplever lederen i Lindesnes Avis som unyansert og med et ønske om å bidra til å stille russen i et dårlig lys. Russen på landsbasis får mye negativ omtale, mens vi i Mandal er et russekull som foreløpig ikke har skapt utfordringer eller mulighet for store overskrifter. Vi har forståelse for at det avismessig er litt kjedelig, men er likevel godt fornøyd med å fremstå som et fint og inkluderende kull som tar ansvar for hverandre.

Vi ønsker å vise inkludering i praksis, og åpner gjerne opp for at redaktøren kan komme på en av våre samlinger på Gismerøya – slik at hun med egne øyne kan se at ingen utsettes for overlast og at vi rett og slett er en gjeng som har det artig sammen.

Mandal russestyre 2024 v/:

Emily Berge, Lars Christian Valand, Weronika Stolc, Mia Støle, Markus Strømme Eriksen, Hennie Netland Fuglestveit, Henrik Rypestøl, Louise Misje, Tuva Johnsen, Bawi Rakha, Dorijan Topic, Jelena Wathne Grimestad, Synne Dahl Skrede, Lars Bentsen, Christer Andersen, Solveig Jalia Sætrenes Olsen, Achim Franke, Kine Skogseth, Stine Haaland, Aleksander Roar Hjertås, Agathe Syrdal Rødberg

Avisen og redaktør Wichne Pedersen leverer altså en moralistisk preken rundt en av 100 russeknuter.