Det eksisterer en utbredt misoppfatning om at kultur er en utgiftspost for enhver kommune. Men er kommunestyret klar over at kommunen tjener penger på kulturarrangementer og at vi skaper arbeidsplasser?

Det snakkes mye om kommunens behov for næring og arbeidsplasser. Derfor ønsker vi å løfte fram dette viktige aspektet av kulturen. Vi har tatt oss friheten til å regne litt på vårt eget bidrag til kommuneøkonomien, med god hjelp fra ringvirkningsanalyser gjort på feltet.

Mandaljazz har en omsetning på 1,2 millioner kroner. Omtrent 700.000 av dette er varer og tjenester vi kjøper av lokale leverandører.

Mandaljazz trekker publikum til byen som legger igjen penger i form av overnattinger på hoteller, handel i butikker og restauranter osv. Estimert til 300. 000 i 2023.

Dette er beregninger basert på vårt regnskap for 2023, og tall fra VisitDanmark om gjesters typiske merforbruk i forbindelse med kulturarrangementer.

Vi trenger en kulturpott

Det er aldri morsomt å klage, og vi er smertelig klar over at kommunen har et stramt budsjett, men nettopp derfor prøver vi å formidle at kulturarrangementer ikke er en utgiftspost, men en investering.

Mandaljazz fikk 5900 kr av kommunen i 2023 fra potten til lag og foreninger, som i praksis er en pott til barn og unge. Det er bra at det finnes en slik pott. Men de som driver med ren kulturaktivitet bør kunne søke midler fra pott som er øremerket til kultur.

Hvis vi sammenligner kommunens tilskudd til Mandaljazz med hva andre jazzfestivaler får i sine kommuner, finner vi denne figuren. Det er vanlig at en kommune støtter opp under musikkfestivaler i mye større grad enn det politikerne i Lindesnes kommune har gjort.

Eneste kommune på Agder uten kulturmidler

Vi har dykket ned i de andre kommunene på Agder og funnet ut at Lindesnes kommune er den eneste kommunen av totalt 24 som ikke har midler til kulturarrangementer man kan søke på (se liste i faktaboks/bunnen av innlegget). Dette holder ikke for en selverklært konsertby og turistdestinasjon som Mandal!

Vi må også nevne at en av grunnene til at kommunen faktisk tjener penger på oss, er at vi får tilskudd fra fylke og stat, og disse tilskuddene er avhengig av kommunens tilskudd. Gir kommunen mer, så vil fylke og stat følge etter! Og dette er friske penger rett inn i treskeverket.

Kulturlivet må støttes

Mandaljazz er et av flere flotte kulturarrangementer i byen, som sammen med det øvrige kulturlivet i byen, faktisk bedrer folks helse! Kulturlivet sitter på en kur mot ensomhet og gjør byen til et bedre sted å bo. Det er også en viktig egenverdi i kultur. Mange vil si at de rett og slett lever for kulturelle opplevelser. Det vil også bidra til at det blir mer attraktivt å flytte sørover.

Flere partier har programfestet at det frie og frivillige kulturlivet bør støttes. Derfor gleder vi oss til å se at det blir satset på fri kultur i Lindesnes, i stedet for de tradisjonelle årlige kuttene som har vært gjort de siste årene. Og vi vil også legge til at dette ikke bør gå på bekostning av verken barn og unge eller de andre kulturaktørene i kommunen som møter høye leiepriser i Buen.

Vi ønsker alle velkommen til mandaljazz sitt 10-årsjubileum i juni!

Hilsen festivalsjef Eirik Kristensen og styret i mandaljazz

Festivalsjef for mandaljazz, Eirik Kristensen. Foto: Privat