Det er mange som lenge har ment at lokalavisen har en redaksjonell slagside i sin dekning av reguleringssaken i Sodevika. Hvilke redaksjonelle saker som prioriteres og hvordan de vinkles, omfanget av spalteplass, illustrasjoner og synligheten til leserinnlegg både digitalt og på papir – og hvordan redaktøren bruker sine ledere til å argumentere i saken. Men med lederen 18. januar har redaktør Siri Wichne Pedersen nådd et nytt lavmål, hvor teksten flommer over av hennes egne følelser, feilaktige oppfatninger og antipatier i saken. Innholdet i teksten er uredelig, den harselerer med troende mennesker og den er injurierende for mange mennesker som direkte og indirekte er omtalt i teksten. Redaktøren velger også å se bort fra fakta for å få frem sitt budskap, og hun er igjen skremmende lite ryddig og prinsipiell i saken.

John Kittelstad er en politiker som snudde i sin vurdering av Sodevika-reguleringen. Kittelstad har vært folkevalgt siden 2007 og har i årevis hatt en positiv vurdering av reguleringen fra 2011 til industri i Sodevika. Senest i mai 2023 var Kittelstad positiv til planene, men i løpet av to uker i mai-juni 2023 snudde han i saken. Etter dette ble han hyllet av motstanderne av reguleringsplanen for å ha «satt seg grundig inn i saken» og ta en «modig avgjørelse». Det var ingen konspirasjonsteorier, ingen omtale av sølvpenger, intet snakk om å forlede velgerne eller andre tendensiøse formuleringer til Kittelstads snuoperasjon fra redaktøren i Lindesnes avis, men det henger kanskje sammen med at han snudde i foretrukket retning for den samme redaktøren?

Om formiddagen onsdag denne uken (17. jan.) ble jeg oppringt av journalist Jenny Ovlien Frisholm i Lindesnes avis, som lurte på hva jeg synes om at Oddbjørn Håland ser ut til å snu i sin vurdering av Sodevika-reguleringen. Hun spurte samtidig om «dette var grunnen til at Håland fikk plass i utvalg for oppvekst og kultur?» Jeg svarte «Ikke i det hele tatt. Denne reguleringen var overhodet ikke en del av diskusjonen. Det har ingenting med det å gjøre, svarer Pedersen». Dette publiserte Lindesnes avis kl. 12.02 samme dag, og LIKEVEL velger redaktøren å se bort fra dette når hun skriver sin leder. Enten insinuerer redaktøren at jeg ikke snakker sant, eller så velger hun med hensikt å se bort fra dette. Leseren får selv vurdere hvilken merkelapp man vil sette på en slik handling, selv mener jeg at det er uredelig, og det forsterker bildet av en redaktør som er en aktiv meningsaktør i denne reguleringssaken – men som selv ikke vil innrømme det.

Oddbjørn Håland er en ny og uerfaren politiker, som i høst for første gang ble valgt inn i kommunestyret. Han er alene i kommunestyret for sitt parti Konservativt, noe som helt sikkert er krevende og som kan oppleves vanskelig. Håland er tydelig i sin konservative kristne tro og har noen politiske meninger som mange helt sikkert vil være uenige i. I en slik situasjon ser vi altså at redaktøren i Lindesnes avis bruker dette mot han. Hun skriver om Jesus, sølvpenger og skaperverket i en sak hvor Håland meg bekjent ikke har gjort annet enn å sette seg dypere inn i de politiske sakene han er satt til å vurdere, på samme måte som Kittelstad snudde for et drøyt halvår siden.

Redaktøren mer enn antyder i sin leder at Håland fikk plass i utvalg for oppvekst og kultur mot å stemme for reguleringsplanen i Sodevika. Det er usant, for dette var aldri noe tema i forhandlingene. Det er samtidig vel kjent at Venstres Randi Fredriksen tilbød den samme Håland fast plass i det samme utvalget, så det kan jo ikke ha vært så veldig spesielt at posisjonspartiene gjorde det samme. Og om redaktørens konspirerende logikk skulle være riktig; hva har da INP (Industri- og næringspartiet) måtte «gi» for posisjonene de oppnådde i den valgtekniske samarbeidsavtalen med posisjonspartiene? De logiske feilslutningene er åpenbare for de fleste andre enn redaktøren.

Redaktøren er selvsagt i sin fulle rett til å mene på lederplass. Men som en redaktørstyrt avis underlagt pressens etiske regler skal redaktøren være «sannhetssøkende» i sin opptreden, noe redaktøren tydelig ikke er i sin lederartikkel. Det bør redaktøren beklage, både til Oddbjørn Håland og til alle de andre politikerne hun omtaler i sin uredelige konspirasjonsteori.

Paal Pedersen,

gruppeleder Lindesnes Høyre